Handelswörterbuch Deutsch - Polnisch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ
Haupteinkaufsstraße główny deptak miasta
Haupteinzugsgebiet gęsty zasięg rynkowy
Hauptgeschäftsstraße główny deptak miasta
Heimwerkermarkt market budowlany
Hutgeschäft sklep z kapeluszami
Hutladen sklep z kapeluszami
Jeansgeschäft sklep dżinsowy
Jeansladen sklep dżinsowy
Juwelier biżuteria
Juweliergeschäft biżuteria
Käufer (Einzelhandel) klient
Kaufhaus dom towarowy
Kaufkraft siła nabywcza
Kaufkraftindex indeks siły nabywczej
Kaufkraftniveau poziom siły nabywczej
Kerneinzugsgebiet gęsty zasięg rynkowy
Kettengeschäft (Filialgeschäft) sklep sieciowy
Kleinwarenhaus mały dom towarowy
Kleinpreiswarenhaus dom towarowy dyskontowy
Konditorei cukiernia
Konfektionsgeschäft sklep z konfekcją
Krawattengeschäft sklep z krawatami
Krawattenladen sklep z krawatami
Kunstgeschäft sklep ze sztuką
Kunstgewerbegeschäft Cepelia
Kunstgewerbeladen Cepelia
Kunstladen sklep ze sztuką
Kurzwarengeschäft pasmanteria
Kurzwarenhandlung pasmanteria
Kurzwarenladen pasmanteria
Laden sklep, lokal
Laden, billiger (Schnäppchenladen) sklep dyskontowy
Ladenanmietung (auch Vermietung) dzierżawa, wynajmowanie sklepu, lokalu
Ladenausstattung wyposażenie wnętrzu sklepu
Ladenbau budowanie sklepu
Ladenbesitzer właściciel sklepu, sklepikarz (pej.)
Ladeneigentümer właściciel sklepu, sklepikarz (pej.)
Ladeneinheit lokal
Ladeneinrichtung wyposażenie sklepu
Ladenfläche powierzchnie handlowe
Ladenfront front sklepu
Ladenfront, gläserne / verglaste front sklepu (przesklany)
Ladengeschäft sklep
Ladeninhaber właściciel sklepu, sklepikarz (pej.)
Ladenkasse kasa sklepu
Ladenkette sieć handlowa
Ladenlokal lokal użytkowy
Ladenmiete dzierżawa, wynajmowanie sklepu, lokalu
Ladenpacht dzierżawa, wynajmowanie sklepu, lokalu
Ladenpassage pasaż handlowy
Ladenschild szyld sklepowy
Ladenstandort lokalizacja sklepu
Ladenstraße deptak handlowy
Ladenstraße, eines Einkaufszentrums mall
Ladentisch stół sprzedaży
Ladentresen stół sprzedaży
Ladenvermietung dzierżawa, wynajmowanie sklepu, lokalu
Lebensmitteldiscounter dyskont spożywczy
Lebensmitteldiscountgeschäft dyskont spożywczy
Lebensmitteldiskonter dyskont spożywczy
Lebensmitteldiskontgeschäft dyskont spożywczy
Lebensmitteleinzelhandel handel detaliczny artykułami spożywczymi
Lebensmittelgeschäft sklep spożywczy
Lebensmittelgroßhandel hurtownia artykułów spożywczych
Lebensmittelhändler detalista artykułami
Lebensmittelhandlung sklep spożywczy
Lebensmittelladen sklep spożywczy
Lebensmittelmarkt market spożywczy
Ledergeschäft sklep z artykułami skórzanymi
Lederwarengeschäft sklep z artykułami skórzanymi
Lederwarenhandlung sklep z artykułami skórzanymi
Lederwarenladen sklep z artykułami skórzanymi
Leerstand pustostan
Markthalle (Bäcker, Metzger, Käsegeschäft usw. "unter einem Dach" vereint) hala targowa
Metzger rzeźnik
Metzgerei rzeźnia, masarnia, sklep rzeźniczy
Metzgergeschäft rzeźnia, masarnia, sklep rzeźniczy
Metzgerladen rzeźnia, masarnia, sklep rzeźniczy
Milchgeschäft sklep mleczny
Milchladen sklep mleczny
Möbelgeschäft sklep meblowy, sklep z meblami
Möbelhandlung sklep meblowy, sklep z meblami
Möbelladen sklep meblowy, sklep z meblami
Modegeschäft butik, sklep z modą
Modehaus dom mody
Modeladen butik, sklep z modą
Multifunktionszentrum centrum wielofunkcyjny
Nachbarschaftsgeschäft sklep osiedlowy
Nachbarschaftsladen sklep osiedlowy
Nachbarschaftsnutzen; Synergie; Verbundvorteil korzyść synergetyczny
Nachbarschaftszentrum osiedlowe centrum handlowe
Nahbereichszentrum osiedlowe centrum handlowe
Nahversorgungszentrum osiedlowe centrum handlowe
Obstgeschäft sklep z owocami
Obsthandlung sklep z owocami
Obstladen sklep z owocami