Handelswörterbuch Deutsch - Polnisch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ
Eckladen sklep na rogu
Einheitspreisgeschäft sklep jednolitych cen
Einkaufsbereich dzielnica handlowa
Einkaufsbezirk dzielnica handlowa
Einkaufsboulevard deptak handlowy
Einkaufsgalerie pasaż handlowy; galeria handlowa
Einkaufsmeile deptak handlowy
Einkaufsparadies raj zakupów
Einkaufspassage centrum handlowe; pasaż handlowy
Einkaufspromenade promenada handlowa
Einkaufsstraße ulica handlowa
Einkaufsviertel dzielnica handlowa
Einkaufszentrenbesitzer właściciel centra handlowego
Einkaufszentreneigentümer właściciel centra handlowego
Einkaufszentrenentwickler deweloper centrów handlowych
Einkaufszentrenentwicklung (Projektentwicklung) projektowanie centrów handlowych
Einkaufszentrenplanung projektowanie centrów handlowych
Einkaufszentrum centrum handlowy; pasaż handlowy
Einkaufszentrum, geschlossenes centrum handlowe kryte
Einkaufszentrum, innenstädtisch (nicht innerstädtisch) sródmiejski centrum handlowe
Einkaufszentrum, "klassisches" klasyczne centrum handlowe
Einkaufszentrum, mehrgeschossiges (> 3 Etagen) centrum handlowe wielokondygnacyjne
Einkaufszentrum, mit Lebensmittelanbieter als Ankerbetrieb centrum handlowe ze sklepem mięsnym jako kluczowy najemca
Einkaufszentrum, offenes otwarte centrum handlowe
Einkaufszentrum, regional ausstrahlendes centrum handlowe z regionalnym znaczeniem
Einkaufszentrum, überregional ausstrahlendes centrum handlowe z ponadregionalnym zasięgiem
Einkaufszentrum, vielgeschossiges centrum handlowe wielokondygnacyjne
Einrichtungshaus sklep meblowy
Einzelhandel handel detaliczny
Einzelhandel, großflächiger handel wielkopowierzchniowy
Einzelhandel, kleinflächiger handel małopowierzchniowy
Einzelhandelsagglomeration koncentracja handlowa
Einzelhandelsballung koncentracja handlowa
Einzelhandelsbetrieb (Laden) sklep detaliczny
Einzelhandelsbetriebsform format handlu detalicznego
Einzelhandelsentwickler (=Projektentwickler) deweloper w handlu detalicznym
Einzelhandelsentwicklung (=Projektentwicklung) projektowanie w handlu detalicznym
Einzelhandelsfläche powierzchnie użytkowe handlu detalicznego
Einzelhandelsgeschäft sklep handlowy
Einzelhandelsgeschäft (= Ladenlokal) lokal; sklep użytkowy
Einzelhandelsgroßfläche wielkopowierzchniowy obiekt handlu detalicznego
Einzelhandelsimmobilie obiekt handlowy; obiekt handlu detalicznego
Einzelhandelskette sieć handlowa
Einzelhandelskonzept koncepcja handlu detalicznego
Einzelhandelslage lokalizacja handlu detalicznego
Einzelhandelslandschaft otoczenie przedsiębiorstw handlu detalicznego
Einzelhandelsmakler pośrednik nieruchmościowy obiektów handlowych
Einzelhandelsmiete czynsz najmu lokali użytkowych/handlowych
Einzelhandelsmieter najemca lokalu użytkowego/handlowego
Einzelhandelsnutzung użytkowanie lokalu do celów handlu detalicznego
Einzelhandelsobjekt lokal handlu detalicznego
Einzelhandelsplaner projektant obiektów handlu detalicznego
Einzelhandelsplanung projektowanie obiektu handlu detalicznego
Einzelhandelsprojektentwicklung projektowanie obiektów handlowych
Einzelhandelssektor sektor handlu detalicznego
Einzelhandelsstandort lokalizacja obiektu handlowego
Einzelhandelsstruktur struktura handlu detalicznego
Einzelhandelsumsatz obroty w handlu detalicznym
Einzelhandelsunternehmen przedsiębiorstwo handlu detalicznego
Einzelhandelsverband zrzeszenie handlu i usług
Einzelhandelszentralität koncentracja handlu detalicznego
Einzelhandelszentrum centrum handlowe
Einzelhändler właściciel sklepu detalicznego; fam pej sklepikarz
Einzugsgebiet, primäres zasięg handlowy I stopnia
Einzugsgebiet, sekundäres (Mittelzone) zasięg handlowy II stopnia
Einzugsgebiet, tertiäres (Saumzone) zasięg handlowy III stopnia
Eisenwarengeschäft sklep metalowy; sklep z artykułami metalowymi
Eisenwarenhändler sklep metalowy; sklep z artykułami metalowymi
Eisenwarenhandlung sklep metalowy; sklep z artykułami metalowymi
Eisenwarenladen sklep metalowy; sklep z artykułami metalowymi